Government Implementing agency

Ministries of Justice and Internal Affairs

Үйлчлүүлэгчдийн биеийн халууныг хэмжин бүртгэлжүүлж, үйлчилгээ үзүүлж байна

Admin 2020/03/10 Мэдээ, Мэдээ, мэдээлэл

Монгол Улсын Засгийн газраас засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, төрийн болон нутгийн захиргааны байгууллага, хуулийн этгээдийг 2020 оны хоёрдугаар сарын 13-ны өдрөөс "Гамшгаас хамгаалах өндөржүүлсэн бэлэн байдлын зэрэгт" хэсэгчлэн шилжүүлсэнтэй холбогдуулан манай байгууллагаар үйлчлүүлэгчдийн биеийн халууныг хэмжин бүртгэлжүүлэн амны хаалттай нэвтрүүлэн үйлчилгээ үзүүлж байна.

haldwargvijvvlelt 1.png

haldwargvijvvlelt 2.png

haldwargvijvvlelt 3.jpg