Government Implementing agency

Ministries of Justice and Internal Affairs

Монгол Улсад оршин суух зөвшөөрөлтэй гадаадын иргэн нь гадаад улсад байгаа бол түүний оршин суух зөвшөөрлийг сунгах боломжтой юу?

Admin 2020/04/13 Мэдээ, мэдээлэл

Гадаадын иргэн, харьяатын газрын Мэдээллийн төвийн 1800-1882 дугаар утсанд иргэдээс ирүүлсэн нийтлэг түгээмэл асуулт, хариултыг Танд хүргэж байна.

  1. Монгол Улсад оршин суух зөвшөөрөлтэй гадаадын иргэн нь гадаад улсад байгаа бол түүний оршин суух зөвшөөрлийг сунгах боломжтой юу?

    Гадаад улсад байгаа тохиолдолд тухайн иргэний оршин суух зөвшөөрлийг сунгах боломжгүй. Харин дахин Монгол Улсад оршин суухаар ирэх тохиолдолд тухай бүр асуудлыг судлан шийдвэрлэнэ.Гадаад улсад байгаа тохиолдолд тухайн иргэний оршин суух зөвшөөрлийг сунгах боломжгүй. Харин дахин Монгол Улсад оршин суухаар ирэх тохиолдолд тухай бүр асуудлыг судлан шийдвэрлэнэ.

poster1 (1).jpg

poster1 eng.jpg