Government Implementing agency

Ministries of Justice and Internal Affairs

ГАДААДЫН ИРГЭН, ХАРЬЯАТЫН ГАЗРЫН ДОРНОГОВЬ АЙМАГ ДАХЬ ГАЗРЫН 2020 ОНЫ 01 ДҮГЭЭР САРЫН ӨРГӨДӨЛ ГОМДЛЫН МЭДЭЭ

Admin 2020/02/03 ДОРНОГОВЬ ӨРГӨДӨЛ ГОМДОЛ

Тус газарт 2020 оны 01 дүгээрр сарын 31-ний байдлаар албан хаагчдаас ирүүлсэн нийт 3 өргөдлийг хүлээн авч шийдвэрлэсэн.

01.JPG