Government Implementing agency

Ministries of Justice and Internal Affairs

GB-2 Монгол Улсын иргэнээс төрсөн 18 хүртэл насны гадаад улсын харьяат хүүхэд

Admin 2020/08/19 Мэдээ, мэдээлэл

Монгол Улсын иргэний 18 хүртэл насны гадаад улсын харьяат хүүхдэд “H” ангиллын 90 хүртэлх хоногийн “орох” зориулалтын нэг болон хоёр удаагийн визийг визийн зөвшөөрөлгүйгээр, 16 нас хүртэл тэмдэгтийн хураамжгүй олгоно.

Жич: Хэрвээ та Монгол Улсын хилээр нэвтрэхдээ Монгол Улсын үндэсний гадаад паспортаа ашиглан "орох" штампаа даруулан хил нэвтэрсэн бол ямар нэгэн бүртгэл, зөвшөөрөл хийлгэх шаардлагагүйг анхаарна уу.

Purple Teal Professional Campaign Vote Poster (2).jpg