Government Implementing agency

Ministries of Justice and Internal Affairs

ГИХГ-ын Өмнөд бүс дэх газрын 2020 оны 01 дүгээр сарын тайлан

Admin 2020/02/03 ӨМНӨД БҮС ТӨЛӨВЛӨГӨӨ, ТАЙЛАН, ТООН МЭДЭЭЛЭЛ

Энд дарж үзнэ үү