Government Implementing agency

Ministries of Justice and Internal Affairs

ГИХГ-ын Өмнөд бүс дэх газрын 2020 оны 02 дугаар сарын төлөвлөгөө

Admin 2020/02/04 ӨМНӨД БҮС ТӨЛӨВЛӨГӨӨ, ТАЙЛАН, ТООН МЭДЭЭЛЭЛ

Энд дарж үзнэ үү